Företagsfakta

 • Företagsnamn: LC Service & Renova i Sverige AB
 • Organisationsnummer: 556605-4184
 • Bank: Swedbank
 • Försäkringsbolag: Gjensidige
 • Företagsform: Aktiebolag
 • Ägare / VD: Luis Cardoso
 • Delägare: Michel Nordqvist Cardoso & Pierre Engkvist Cardoso
 • Etablerat: 1994
 • Verksamhet i: Skåne & Göteborg
 • Fackansluten personal: Fastighetsanställdas Förbund, HRF, Unionen & Ledarna
 • Ansluten till: Svenskt Näringsliv & Almega/Serviceentreprenörerna

Nöjd Kundgaranti

Vår målsättning är att alltid leverera bra kvalité på samtliga arbeten ute hos kunden. Våra utförda tjänster enligt överenskommelse med kunden ska stämma överens med de förväntningar och behov samt krav på kvalité som utlovats.Med vår nöjda kundgaranti rutin kan vi garantera att arbetet blir till kundens belåtenhet!

Lång Erfarenhet

LC Service & Renova har lång erfarenhet inom städbranschen, vårt höga krav på kundservice och kvalité har därför bidragit till att vi stadigt gått framåt och ökat företagets kundkrets till en nivå som vi idag är stolta över. Jämfört med de stora städkoncernerna är vi trots allt ett mindre företag men det vill vi påstå är till stor fördel för Våra Kunder.

Stark Miljöprofil

LC Service & Renova strävar efter en gemensam helhetssyn i miljöarbetet som ska påverka och ingå som en naturlig del i all vår verksamhet. Vi värnar om miljön och prioriterar miljömärkta produkter, ergonomiska städredskap & städmetoder i vår städning. Vi utgår från att följa den miljölagstiftningen som gäller.

Ring oss idag: 040 - 93 24 00