Miljöprofil

LC Service & Renova strävar efter en gemensam helhetssyn i miljöarbetet som ska påverka och ingå som en naturlig del i all vår verksamhet. Vi värnar om miljön och prioriterar miljömärkta produkter, ergonomiska städredskap & städmetoder i vår städning. Vi utgår från att följa den arbetsmiljölag som gäller. Detta innebär bl.a. att arbetsgivaren skall utforma policy och delegationsordning, kartlägga risker och handlingsplaner, sammanställa uppgifter om olycksfall och sjukdomar, låta utbilda och göra årliga revisioner/uppdateringar.
I vårt dagliga arbete hos kunden är vårt huvudsakliga val av miljövänliga arbetsmetod; städning med mikrofiber. Denna metod ingår i ett vattenbaserat rengöringskoncept, mikrofibrerna är statiskt elektriskt laddade och tar därför upp lösa partiklar. Tillsätter man rent vatten så får man dessutom en effektiv fläckrengöring via kapillärkraften. Mikrofiberstädning minskar förbrukning av kemikalier med ca 70-90%. Moppar och dukar tvättas och återanvänds i syfte att få bättre ekonomi, minska slit & slängmaterial och öka vårt bidrag till att minska sopberget och kemikalieförbrukningen.
Vårt dagliga miljöarbete ska minska & förebygga en miljöpåverkan inom kemikalieförbrukning, transport, avfallshantering, mm.
Vår personal ska kontinuerligt genomgå fortbildning då vi strävar efter att förbättra våra medarbetares kompetens, arbetsmiljö, ergonomi, mm.

Vår kompletta miljöpolicy lämnas alltid till kunden vid begäran.

Nöjd Kundgaranti

Vår målsättning är att alltid leverera bra kvalité på samtliga arbeten ute hos kunden. Våra utförda tjänster enligt överenskommelse med kunden ska stämma överens med de förväntningar och behov samt krav på kvalité som utlovats.Med vår nöjda kundgaranti rutin kan vi garantera att arbetet blir till kundens belåtenhet!

Lång Erfarenhet

LC Service & Renova har lång erfarenhet inom städbranschen, vårt höga krav på kundservice och kvalité har därför bidragit till att vi stadigt gått framåt och ökat företagets kundkrets till en nivå som vi idag är stolta över. Jämfört med de stora städkoncernerna är vi trots allt ett mindre företag men det vill vi påstå är till stor fördel för Våra Kunder.

Stark Miljöprofil

LC Service & Renova strävar efter en gemensam helhetssyn i miljöarbetet som ska påverka och ingå som en naturlig del i all vår verksamhet. Vi värnar om miljön och prioriterar miljömärkta produkter, ergonomiska städredskap & städmetoder i vår städning. Vi utgår från att följa den miljölagstiftningen som gäller.

Ring oss idag: 040 - 93 24 00