Kvalitetssäkring

Vår målsättning inom kvalité är främst en ökad konkurrenskraft som föregås av kvalité & kompetens. Våra utförda tjänster & uppdrag ska stämma överens med kundens krav & behov av kvalité och förväntningar.
Våra arbetsledare gör kontinuerliga kvalitetsmätningar av vårt arbete ute hos kunden. Kunden kan lämna sin signatur för godkännande efter varje utförd kvalitetsmätning. Det är vår garanti för bra städservice. Dessa kvalitetsmätningar/kontroller följs sedan upp månadsvis av arbetsledaren som ska se till att kvalitén på samtliga enskilda objekt efterlevs och utvecklas och upprätthålls. Kontinuerliga genomgångar görs också direkt med kunden efter behov. Vi gör dessutom en årlig kvalitetsenkät för mätning av vår service till Kunden. Alla våra kontroller och veckomöten protokollförs och arkiveras.
Vi har idag en lång erfarenhet av städbranschen och därmed en bred kompetens i arbetet med både kunder, medarbetare och leverantörer. Vi har en kompetent personalstyrka och vi är stolta över vår låga sjukfrånvaro.

Nöjd Kundgaranti

Vår målsättning är att alltid leverera bra kvalité på samtliga arbeten ute hos kunden. Våra utförda tjänster enligt överenskommelse med kunden ska stämma överens med de förväntningar och behov samt krav på kvalité som utlovats.Med vår nöjda kundgaranti rutin kan vi garantera att arbetet blir till kundens belåtenhet!

Lång Erfarenhet

LC Service & Renova har lång erfarenhet inom städbranschen, vårt höga krav på kundservice och kvalité har därför bidragit till att vi stadigt gått framåt och ökat företagets kundkrets till en nivå som vi idag är stolta över. Jämfört med de stora städkoncernerna är vi trots allt ett mindre företag men det vill vi påstå är till stor fördel för Våra Kunder.

Stark Miljöprofil

LC Service & Renova strävar efter en gemensam helhetssyn i miljöarbetet som ska påverka och ingå som en naturlig del i all vår verksamhet. Vi värnar om miljön och prioriterar miljömärkta produkter, ergonomiska städredskap & städmetoder i vår städning. Vi utgår från att följa den miljölagstiftningen som gäller.

Ring oss idag: 040 - 93 24 00